Maak kennis met de wereld van de archeoloog
Vind je de inhoud van een middeleeuwse beerput interessant? Wil je het geduldig blootleggen van een oude muur zelf ondervinden? Ben je gebeten door puzzelen en zie je het zitten om een middeleeuwse pot opnieuw samen te stellen? Wie wil kennismaken met de praktijk van een opgraving kan zich aanmelden als vrijwilliger bij de intergemeentelijke archeologische dienst via onderstaand formulier. Je moet minstens 15 jaar zijn. Van zodra wij beroep kunnen doen op jou, dan krijg je van ons bericht.
Specifiek onderzoek
Je kan je als vrijwilliger opgeven om te helpen bij een specifiek onderzoek. Kies uit de nog beschikbare data een dag waarop je wenst mee te helpen.
>  Inschrijven voor specifiek onderzoek
Doorlopend onderzoek
Wil je op regelmatige basis komen meehelpen? Dan kan je ook een vaste dag opgeven waarop je meestal vrij bent. Hebben we dan op een bepaald ogenblik iemand nodig, dan kunnen we jou contacteren. Naargelang je interesse kan je kiezen tussen opgravingen en vondstenverwerking.
>  Inschrijven voor opgravingen of vondstenverwerking


RAAKVLAK  -  Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland